Innovatie voor zeldzame aandoeningen

Zeldzame aandoeningen komen veel voor. Schattingen geven aan dat één op de 17 mensen belast is met één van de ruim 7.000 zeldzame aandoeningen. Zij kampen met specifieke problemen. Diverse zorgorganisaties zetten zich middels de projecten op deze website voor hen in. Deze website presenteert de inhoud en voortgang van deze innovatieve projecten.

Resultaten

Het programma is afgerond. Gedurende drie jaar werkte een grote groep partijen intensief samen. Het resultaat mag er zijn; vele concrete producten waarmee de kwaliteit van zorg voor zeldzame aandoening kan worden verbeterd, handvatten om diagnostiek te verbeteren en handreikingen aan patiëntenorganisaties, expertisecentra en anderen om nog beter (samen) te werken aan onderzoek en verbetering van zorg.  
Lees hier het complete eindverslag