>>Connect: actueel

Connect: actueel

Dit project wil expertisecentra en patiënten met een spierziekte dichter bijeenbrengen door een digitaal communicatieplatform te ontwikkelen.

** update per mei 2018 **

Wat hebben we gedaan en welke keuzes hebben we gemaakt?

Lancering websites
Binnen het project zijn er vier websites gebouwd op een multisite platform; één gemeenschappelijk fundament, wat de mogelijkheid biedt om vanuit één centrale plek alle plugins, thema’s, gebruikers en sites te beheren. Dit zorgt dat updates van software maar één keer hoeven worden doorgevoerd; het technisch beheer voor alle drie de sites kan tegelijk plaatsvinden; functionaliteiten hoeven maar één keer te worden gebouwd. Deze kunnen vervolgens op de verschillende websites 'aan' en 'uit' gezet worden.

Door op deze manier te werken wordt bespaard op hostingkosten en kosten voor noodzakelijk onderhoud. Daarnaast kan een vijfde, zesde, … website vrij eenvoudig worden toegevoegd, zonder dat de gehele website opnieuw hoeft te worden opgebouwd.

Op 27 maart zijn vier websites gelanceerd tijdens het symposium De toekomst van de expertisecentra voor spierziekten. De websites zijn gevuld met tekst en foto’s en openbaar te bekijken via:

Overdracht beheer 
Op dit moment zijn we in nauw overleg met de betrokkenen over het overdragen van het beheer van de websites, over de verdeling van mailbeantwoording en het onderhoud. Begin april hebben de expertisecentra toegang gekregen tot de back-end van de websites om zelf berichten toe te kunnen voegen en inhoud te kunnen actualiseren. Voor die personen die de websites zullen bijhouden, is op 26 april een instructiebijeenkomst georganiseerd over werken met Word-Press.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Overeenkomst
We hebben in overleg met de expertisecentra de conclusie getrokken dat we starten met een eenvoudige overeenkomst voor het gebruik van de websites. Spierziekten Nederland blijft technische ondersteuning bieden, zodat een voortvarende start gewaarborgd is. Het eigendom en beheer van de websites gaat in principe op 1 januari 2019 over naar Spierziekten Centrum Nederland. Met goedvinden van alle partijen kan dat ook eerder of later.

Nieuwe sites
Naast FSHD, MD, myasthenieën en IBM hebben enkele andere expertisecentra aangegeven een website binnen het kader van de multisite voor hun diagnose als meerwaarde te zien. Spierziekten Centrum Nederland heeft zich bereid verklaard om een inventarisatie te maken van gegadigden. Wellicht kan dat vormgegeven worden in een klein project.

Contact? Mail of bel naar Jeanine Blaakmeer (035 – 5480 480).