Amyloidose: actueel

In 2015 zijn de knelpunten geprioriteerd die naar voren kwamen uit de analyse op het gebied van kwaliteit van zorg voor mensen met Amyloïdose. Besloten is een module te ontwikkelen voor Concentratie en Organisatie van Zorg. De Stichting Amyloïdose Nederland (SAN) heeft ter voorbereiding hierop haar visie op Organisatie van Zorg geformuleerd. Na een grondige literatuursearch is gestart met het schijven van het document.

De commentaarfase vond plaats tussen november 2017 en januari 2018. Tijdens de commentaarfase hebben de volgende wetenschappelijke verenigingen commentaar gegeven op de conceptmodule: 

  • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP)

De werkgroep verwacht dat de autorisatieronde midden april van start zal kunnen gaan. Afhankelijk van de vergaderingen van de deelnemende wetenschappelijke verenigingen, zal de definitieve versie van de module naar verwachting voor de zomer gereed zijn. Vervolgens zal de module aangeboden worden voor opname in de richtlijnendatabase van de FMS en zal op de VSOP-beheerde website zichtopzeldzaam.nl komen te staan.