>>Bijnierziekten

Bijnierziekten

De VSOP en het BijnierNet hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame bijnierziekten. Voor de bijnierziekten Bijnierschorsinsufficiëntie, Syndroom van Cushing,Adrenogenitaal Syndroom (AGS) en Primair Hyperaldosteronisme is een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Voor Bijnierschorsinsufficiëntie is gezamenlijk een modulaire kwaliteitsstandaard ontwikkeld.