>>>Primair Hyperaldosteronisme

Primair Hyperaldosteronisme

Primair hyperaldosteronisme is een groep van ziekten van de bijnieren waarbij de productie van aldosteron onevenwichtig hoog is, relatief autonoom van het renine-angiotensine systeem en niet te onderdrukken door een zout of volume belasting. Oorzaken van PA zijn weergegeven in de volgende tabel.

Oorzaken

Sporadisch

 •    Aldosteron producerend adenoom (APA)
 •    Aldosteron-cortisol producerend adenoom
 •    Unilaterale bijnierhyperplasie
 •    Unilaterale micronodules van de bijnier
 •    Bilaterale (idiopathische) hyperplasie
  •         macronodulair, micronodulair, diffuse hyperplasie
 •    Aldosteron producerend bijniercarcinoom
 •    Aldosteron-cortisol producerend bijniercarcinoom
 •    Ectopisch aldosteron producerend adenoom/carcinoom

Familiair

 •    FH-I
 •    FH-II
 •    FH-III

Gevolgen

De effecten van een te hoog aldosteron zijn magnesium en kalium verlies, natrium en water retentie, stijging van de bloeddruk (hypertensie), een verminderde vasculaire compliantie en beschadiging van nefronen en soms nierfunctiestoornissen. Een hyperaldosteronisme is ook geassocieerd met inflammatie, endotheel dysfunctie, pro-trombotische effecten, fibrose, myocard hypertrofie, (vasculaire) remodelling en baroreceptor dysfunctie. Klachten en verschijnselen bij PA zijn o.a.: spierzwakte, spierkrampen, hoofdpijn, palpitaties, polydipsie, polyurie, nycturie, hypertensie. Mensen met PA hebben een hogere cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit en vaker nierfunctiestoornissen. In andere evaluaties is naar voren gekomen dat mensen met PA een verminderde kwaliteit van leven kunnen ervaren (m.n. moeheid, concentratieproblemen, snel geïrriteerd zijn) en dat PA geassocieerd is met depressie en angststoornissen.

Epidemiologie

PA komt voor bij 10% van de mensen met hypertensie (2-19%). De prevalentie neemt toe met de ernst van de hypertensie (graad I: 2.0-6.6%, graad II: 8%, graad III: 13.2-19%, therapieresistente hypertensie: 17-23%). Primair hyperaldosteronisme is aanwezig bij 1.1-10% (mediaan 2%) van de mensen met een bijnierincidentaloom.