Actueel: ontwikkeling richtlijn

Spierziekten Nederland ontwikkelt een multidisciplinaire medisch specialistische richtlijn voor SMA type I. Bij deze ontwikkeling zijn 10 beroepsverenigingen betrokken. De richtlijn bestaat uit de volgende vijf modules: organisatie van zorg, voeding, palliatieve zorg, ademhaling en hanteringsadviezen. Voor elke module zijn uitgangsvragen opgesteld en is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd.  De richtlijn wordt zeer binnenkort voorgelegd aan de beroepsverenigingen ter commentaar. Eind 2017 is de richtlijn gereed.