>>Uitvoerende organisaties

Uitvoerende organisaties

De volgende organisaties hebben een uitvoerende rol in de projecten die op deze website beschreven staan:

 • Erfocentrum
 • RadboudUmc
 • Spierziekten Nederland
 • VSOP
 • Zeldzame Ziekten Fonds
 • BijnierNET
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Duchenne Parents Project
 • Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
 • Vereniging Ehler-Danlos Patiënten (VED)
 • Spierziekten Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Institute for Public Health Genomics, Universiteit Maastricht (IPHG-UM)
 • Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
 • Vereniging voor Klinische Genetica Nederland (VKGN)
 • UMCG/Praten over Gezondheid
 • Stichting Shwachman Syndroom Support Holland (SSSSH)
 • NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health)
 • Nederlands Paramedisch Instituut (NPi)
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
 • Vereniging voor Kinderen en volwassen met een Stofwisselingsziekte (VKS)